Általános Szolgáltatási Feltételek

(ÁSZF)

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Kutasi-Kovács Petra (egyéni vállalkozó) mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kutasi-Kovács Petra E.V.

Adószáma: 68547503-1-43

Nyilvántartási száma: 51902797

A szolgáltató székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 9. III. 15.

Telefonszáma: +3630/366-3235

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@moonadesign.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: …………………

A szerződés nyelve: magyar

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

 

Rendelési információk

A vásárlás csak regisztráció után lehetséges.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9:00-17:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Wweboldalunk minden esetben emailen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól – illetve banki előreutalás esetén a rendelési összeg beérkezésétől – számított 10 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Rendelés menete

A megvásárolni kívánt terméket a kívánt szín és a mennyiség kiválasztása után helyezze a kosárba. Amennyiben ez sikeres volt, egy felugró ablakban kap jelenik meg a visszaigazolás, mely pár másodpercen belül automatikusan bezáródik. Ezt követően folytathatja a vásárlást.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék/ek darabszámát. A mennyiséget ekkor még tetszőleges változtathatja, a törölni kívánt termékeket pedig eltávolíthatja a kosárból.

A következő lépésben adhatja meg a megrendeléshez szükséges adatokat, majd kiválaszthatja a szállítási / fizetési módot. (Amennyiben már regisztrálta magát, akkor itt tud belépni.)

Az adatok megadását követően rögzítheti megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Amennyiben szükséges, a beérkezett megrendelésével kapcsolatban telefonon keressük meg adategyeztetés céljából.

Amennyiben a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelt termék fizetésének módja

A megrendelt terméket banki előreutalással kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot átadáskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, a termékeken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Szállítási információk

A webáruházunkban leadott rendelések kiszállítását az MPL (Magyar Posta Logisztika) végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az MPL kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Házhoz szállítás díjszabása

Rendelés értéke

Fizetés módja

Házhozszállítás díja

0 – 25.000 Ft

Banki előreutalás

990 Ft

25.000 Ft felett

 

Ingyenes

 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük!

Garancia

Jótállási igény a vásárlást követő 1 évben belül érvényesíthető. Az első 6 hónapos időszakban az esetleges szükségessé váló külső szakvéleményt az ügyfélszolgálatunk szerzi be. A vásárlást követő 6 hónapon túli, de 1 éven belüli időszakban pedig Ön fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, ha külső szakvéleményt szeretne a kifogásolt termékről.

A szavatossági igény elfogadása esetén javítást, cserét, pénzvisszafizetést – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosít a Szolgáltató, ha a fogyasztó az elvárható rendeltetésszerű használat szerint használta a terméket.

Ha valamely nálunk vásárolt termékünkkel kapcsolatban valamilyen minőségi problémát tapasztalna, akkor a kifogásolt árut – az ügyfélszolgálattal történő előzetes egyeztetés után – küldje vissza címünkre. A termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Ügyfélszolgálatunk utánvétesen küldött csomagokat nem vesz át, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garancia nem terjed ki a rendeltetésellenes használatból, kezelési útmutatóban foglaltak, és/vagy vasalási útmutató be nem tartásából eredő hibákra és károsodásokra.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

5. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

 

Adatkezelés

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Webáruházunk az érvényes magyar adatvédelmi jogszabályok szerint működik, a webáruház használata során a moonadesign webshop a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, csak az áruház látogatásával, és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, harmadik személynek nem adja át. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az hello@moonadesign.hu e-mail címen.

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: ………………

 

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a moonadesign webshop általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

 

Budapest, 2019.

Általános Szolgáltatási Feltételek 

(ÁSZF) 

 

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák Kutasi-Kovács Petra (egyéni vállalkozó) mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.  

 

Szolgáltató adatai:  

A szolgáltató neve: Kutasi-Kovács Petra E.V. 

Adószáma: 68547503-1-43 

Nyilvántartási száma51902797 

A szolgáltató székhelye: 1098 Budapest, Börzsöny utca 9. III. 15. 

Telefonszáma: +3630/366-3235  

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@moonadesign.hu 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: ………………… 

A szerződés nyelve: magyar  

  

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre  

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg.  

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra! 

  

Rendelési információk  

A vásárlás csak regisztráció után lehetséges.  

A megrendelések feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9:00-17:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.  

Wweboldalunk minden esetben emailen visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól – illetve banki előreutalás esetén a rendelési összeg beérkezésétől – számított 10 munkanapon belül.  

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. 

Rendelés menete 

  1. A megvásárolni kívánt terméket a kívánt szín és a mennyiség kiválasztása után helyezze a kosárba. Amennyiben ez sikeres volt, egy felugró ablakban kap jelenik meg a visszaigazolás, mely pár másodpercen belül automatikusan bezáródik. Ezt követően folytathatja a vásárlást. 
  1. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék/ek darabszámát. A mennyiséget ekkor még tetszőleges változtathatja, a törölni kívánt termékeket pedig eltávolíthatja a kosárból.  
  1. következő lépésben adhatja meg a megrendeléshez szükséges adatokat, majd kiválaszthatja a szállítási / fizetési módot. (Amennyiben már regisztrálta magát, akkor itt tud belépni.) 
  1. Az adatok megadását követően rögzítheti megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.  
  1. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.  
  1. Amennyiben szükséges, a beérkezett megrendelésével kapcsolatban telefonon keressük meg adategyeztetés céljából. 

Amennyiben a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. 

A megrendelt termék fizetésének módja 

A megrendelt terméket banki előreutalással kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot átadáskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, a termékeken esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!  

Szállítási információk 

A webáruházunkban leadott rendelések kiszállítását az MPL (Magyar Posta Logisztika) végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az MPL kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük! 

Házhoz szállítás díjszabása 

Rendelés értéke 

Fizetés módja 

Házhozszállítás díja 

0 – 25.000 Ft 

Banki előreutalás 

990 Ft 

25.000 Ft felett 

 

Ingyenes 

 

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük! 

Garancia 

Jótállási igény a vásárlást követő 1 évben belül érvényesíthető. Az első 6 hónapos időszakban az esetleges szükségessé váló külső szakvéleményt az ügyfélszolgálatunk szerzi be. A vásárlást követő 6 hónapon túli, de 1 éven belüli időszakban pedig Ön fordulhat a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez, ha külső szakvéleményt szeretne a kifogásolt termékről. 

A szavatossági igény elfogadása esetén javítást, cserét, pénzvisszafizetést – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosít a Szolgáltató, ha a fogyasztó az elvárható rendeltetésszerű használat szerint használta a terméket. 

Ha valamely nálunk vásárolt termékünkkel kapcsolatban valamilyen minőségi problémát tapasztalna, akkor a kifogásolt árut – az ügyfélszolgálattal történő előzetes egyeztetés után – küldje vissza címünkre. A termékek visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Ügyfélszolgálatunk utánvétesen küldött csomagokat nem vesz át, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! 

A garancia nem terjed ki a rendeltetésellenes használatból, kezelési útmutatóban foglaltak, és/vagy vasalási útmutató be nem tartásából eredő hibákra és károsodásokra.  

Elállás joga 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.  

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.  

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: 

  1. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát 
  2. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a)szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Elállási jog gyakorlásának menete 

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!  

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.  

 

Adatkezelés 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint, személyes adatnak minősül bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Webáruházunk az érvényes magyar adatvédelmi jogszabályok szerint működik, a webáruház használata során a moonadesign webshop a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, csak az áruház látogatásával, és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, harmadik személynek nem adja át. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. 

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az hello@moonadesign.hu e-mail címen. 

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: ……………… 

 

 

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a moonadesign webshop általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide. 

 

Budapest2019.